Βουλιμία

Χαρακτηρίζεται από επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης φαγητού, στα οποία το άτομο αναφέρει ότι χάνει τον έλεγχο. Τα επεισόδια αυτά συνήθως ακολουθούνται από ενέργειες που αποσκοπούν στην αποβολή του φαγητού που έχει καταναλωθεί (πρόκληση εμετού, λήψη καθαρτικών κτλ). Η διαταραχή συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες οι οποίες εστιάζουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στο βάρος και την εξωτερική τους εμφάνιση και καταναλώνουν αρκετό χρόνο ασχολούμενες με αυτό