Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία που ακολουθείται όταν τα προβλήματα του ενδιαφερόμενου δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των ψυχιατρικών διαταραχών. Μέσω της συμβουλευτικής, ο θεραπευτής βοηθά τον πελάτη να βάλει σε μια τάξη τα προβλήματα της καθημερινότητας που τον απασχολούν, να τα διερευνήσει, να εντοπίσει τις επιθυμητές λύσεις και να δρομολογήσει την επίτευξή τους. Παρόλο που η λέξη «συμβουλευτική» μας φέρνει στο νου τη «συμβουλή», ο θεραπευτής κάθε άλλο παρά κατευθύνει και συμβουλεύει τον πελάτη του. Ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός και επικουρικός. Ο πελάτης είναι εκείνος που θα λάβει τις αποφάσεις που αφορούν στη ζωή του ενώ ο σύμβουλος θα τον βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία, συχνά αναδεικνύοντας εναλλακτικές οπτικές και λύσεις.