Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι γονείς, κηδεμόνες ή φροντιστές, στοχεύουν να επιλύσουν ζητήματα κυρίως διαχείρισης του παιδιού ή του εφήβου.

Η Συμβουλευτική Γονέων μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητο πρόγραμμα παρέμβασης. Συνήθως συνιστάται να γίνεται και όταν το παιδί ακολουθεί δικό του θεραπευτικό πρόγραμμα, με σκοπό τη βέλτιστη πλαισίωσή του από την οικογένεια και την ταχύτερη εξέλιξη της θεραπείας.

Η διαδικασία ξεκινάει με την καταγραφή του αιτήματος και τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού. Στη συνέχεια, μέσα από τη διαλεκτική διαδικασία, ο γονέας έχει την ευκαιρία να παραθέσει αναλυτικά τους προβληματισμούς του, να καταθέσει την εμπειρία του σχετικά με το θέμα που τον απασχολεί και να λάβει έναν πρώτο κατευθυντήριο άξονα.

Με τη σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, το πρόγραμμα παίρνει τη μορφή και τη συχνότητα που αναλογεί στην εκάστοτε περίπτωση.

Ο θεραπευτής έχει ως έργο να βοηθήσει τον γονέα να αφουγκραστεί τις ανάγκες, να ερμηνεύσει συμπεριφορές, να ανιχνεύσει συναισθήματα και σκέψεις του παιδιού και να δει τα πράγματα από τη θέση του παιδιού. Με την ενεργή αυτή ενσυναίσθηση, ενδυναμώνεται η σχέση με το παιδί, προχωρά η διαδικασία βήμα προς βήμα, δίπλα και όχι απέναντι από το παιδί. Το παιδί μαθαίνει να ενεργεί με εσωτερικά κίνητρα και να αυτονομείται. Δημιουργεί ασφαλή δεσμό με το γονέα και χτίζει αυτοπεποίθηση.

Ενισχύει τις δεξιότητές και την προσωπικότητά του. Ενδυναμώνεται συναισθηματικά και κοινωνικοποιείται.

Μέσω της Συμβουλευτικής, ο γονέας ενδυναμώνει το ρόλο του, ενημερώνεται για ζητήματα γονεϊκότητας και για ζητήματα ανάπτυξης του παιδιού, εκπαιδεύεται στην ενεργητική ακρόαση και τη συναισθηματική αγωγή, με σκοπό να μάθει το παιδί να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και εγκαθιδρύει μια σχέση εμπιστοσύνης, μια ενδυναμωμένη σχέση ζωής με το παιδί. Γίνεται Θετικός Γονέας!

Η διαδικασία ακολουθεί τις αρχές της Θετικής Διαπαιδαγώγησης και της Θεωρίας του Δεσμού.