Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά και εφήβους που συνδυάζει τις θεωρίες της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής.

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση στοχεύει

  • στην ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων
  • στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων
  • στην ψυχοεκπαίδευση παιδιών και εφήβων γύρω από τη δυσκολία ή τη διάγνωση
  • στην ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων μάθησης
  • στην ανάπτυξη της Ενεργητικής Ακρόασης
  • στην κατανόηση και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την παιδική και εφηβική ηλικία.
  • στην ανάλυση περιστατικών που συμβαίνουν στη σχολική τάξη και εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης τους

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση έχει φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές και αναπτυξιακές διαταραχές.

Στα ΠΡΟΣΩΠΑ εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρότυπο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, βασισμένο στις θεωρίες διακεκριμένων ευρωπαίων ψυχοπαιδαγωγών (M. Montessori, H. Wallon κ.α) σε συνδυασμό με τη θεωρία του Δεσμού και της Θετικής Διαπαιδαγώγησης