Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη, η οποία ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας, καθώς και με διαταραχές μάσησης–κατάποσης. Οι διαταραχές αυτές συναντώνται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Ο λογοθεραπευτής είναι ο επαγγελματίας που έχει εκπαιδευτεί στα στάδια τυπικής ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας, στις σχετιζόμενες διαταραχές και αντίστοιχα σε τρόπους ή μεθόδους θεραπευτικής παρέμβασης.

Το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα είναι μια εξατομικευμένη ή ενίοτε ομαδική θεραπευτική παρέμβαση και περιλαμβάνει μια σειρά συνεδριών. Ο λογοθεραπευτής, ως ο αρμόδιος ειδικός αξιολογεί το άτομο, παιδί ή ενήλικα, εντοπίζει τυχόν δυσκολίες και προχωρά σε διάγνωση δυσκολιών ή διαταραχών και συστήνει το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης. Μια αποτελεσματική θεραπεία προϋποθέτει μια λεπτομερή καταγραφή του επιπέδου των συμπτωμάτων και την εκπόνηση των θεραπευτικών στόχων (στοχοθεσία θεραπείας), την επιλογή κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων παρέμβασης και τακτικό επανέλεγχο προόδου και αναστοχασμό της πορείας της.

Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο συστατικό στη θεραπεία παραμένει πάντα η υγιής και ουσιαστική θεραπευτική σχέση.

Στα ΠΡΟΣΩΠΑ, ο θεραπευτικός “δεσμός” με το ΠΡΟΣΩΠΟ απέναντί μας αποτελεί τον κεντρικό άξονα κάθε θεραπευτικής πράξης.