Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι ένα πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής άξονες:

 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων μάθησης ανάλογα με την ηλικία του παιδιού
 • Χορήγηση γραπτής έκθεσης αποτελεσμάτων
 • Πρόταση κατάλληλου εξατομικευμένου ή ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος
 • Εκπόνηση Στοχοθεσίας
 • Μαθησιακή παρέμβαση ανά τομέα δεξιοτήτων και με τη μέθοδο που ταιριάζει στο ατομικό μαθησιακό προφίλ του παιδιού
 • Συχνές επαναξιολογήσεις προόδου
 • Παραπομπή σε άλλη ειδικότητα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο
 • Επικοινωνία  και συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων
 • Ψυχοεκπαίδευση γονέων σχετικά με το είδος και τη φύση των δυσκολιών του παιδιού
 • Ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη παιδιού
 • Οδηγίες για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων στο σπίτι
 • Έλεγχος καταλληλότητας συνθηκών μελέτης (χώρου-χρόνου κλπ)
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση για τη διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν λόγω της μαθησιακής δυσκολίας

Ο αρμόδιος ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει να παρέμβει σε τομείς δεξιοτήτων που αφορούν σε (ενδεικτικά):

 • Ενίσχυση κινήτρων μάθησης
 • Ενίσχυση δομών επικοινωνίας
 • Γνωστικές- αντιληπτικές δεξιότητες (μνήμη, προσανατολισμός, συγκέντρωση προσοχής,…)
 • Φωνολογική ενημερότητα
 • Ανάγνωση
 • Γραπτός Λόγος
 • Μαθηματικές δεξιότητες
 • κα

Κατά την παρέμβαση γίνεται χρήση εναλλακτικών μεθόδων μάθησης, εικονογραφικού-οπτικοποιημένου υλικού, χρήση οπτικοακουστικών μέσων, διαδραστικής μάθησης, αισθητηριακών μεθόδων, δραματοποίησης, κα.

Μέσα από μια θεραπευτική σχέση που προηγείται όλων, ο θεραπευτής έχει το ρόλο του συντονιστή ανάμεσα στο παιδί, την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς φορείς που εμπλέκονται στη μαθησιακή πράξη. Αποτελεί το ΠΡΟΣΩΠΟ αναφοράς για την οικογένεια, με τη συνεργασία της οποίας καταλήγει στο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στα ΠΡΟΣΩΠΑ η Ειδική Διαπαιδαγώγηση ακολουθεί με σεβασμό τον ατομικό ρυθμό μάθησης και τις ανάγκες του κάθε παιδιού και αφουγκράζεται τη φιλοσοφία της κάθε οικογένειας.

Η παρέμβαση είναι βασισμένη στην ψυχοπαιδαγωγική και τη συστημική εκπαίδευση. Η προσέγγιση στο παιδί ακολουθεί τις αρχές της Θετικής Διαπαιδαγώγησης.