Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Μάθησης & Ανάπτυξης

  1. Αξιολόγηση Προσχολικών Δεξιοτήτων
  2. Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας (5-6 ετών)
  3. Αξιολόγηση Μαθησιακών Δεξιοτήτων (6-17 ετών)
  4. Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών Ενηλίκων (18 + ετών)
  5. Ανίχνευση ΔΕΠ-Υ
  6. Αξιολόγηση Λόγου-Ομιλίας Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων
  7. Αξιολόγηση Αντιληπτικών & Κινητικών Δεξιοτήτων
  8. Ψυχολογική Εκτίμηση Παιδιών & Εφήβων
  9. Ψυχοπαιδαγωγική Εκτίμηση